W jakich urazach i schorzeniach masaż może pomóc?

Uraz więzadła krzyżowego doczaszkowego

Więzadło krzyżowe doczaszkowe znajduje się w stawie kolanowym. Składa się z pasm twardych tkanek włóknistych zwanych wiązadłami, które łączą kość udową z kością piszczelową. Więzadła krzyżują się ze sobą w stawie kolanowym, zapewniając dodatkową stabilność, wsparcie i ruch stawu, zapobiegają również przesunięciu kości piszczelowej w kierunku kości udowej i zapobiegają przed obracaniem się kolana lub jego nadmiernym wyprostowaniem.

Uraz tych więzadeł jest dość powszechny, w niektórych przypadkach więzadło stopniowo z czasem ulega degeneracji, gdy pojedyncze włókna więzadła zaczynają się rozrywać, podobnie jak strzępienie się liny. W innych przypadkach dochodzi do całkowitego zerwania więzadła.
Objawy:

Masaż może pomóc poprzez:

Dysplazja stawu biodrowego

Staw biodrowy jest stawem kulistym zbudowanym z głowy kości udowej i panewki stawu biodrowego kości miednicznej. Głowa kości udowej, podobna swym kształtem do kuli, w zdrowym stawie jest dopasowana do panewki.

O dysplazji stawu biodrowego mówimy wtedy gdy głowa kości udowej i gniazdo stawu biodrowego nie pasują do siebie i poruszają się tak jak nie powinny. Staw powinien umożliwiać biodrom swobodne poruszanie się i elastyczność. Jeśli głowa nie będzie dobrze dopasowana do panewki, spowoduje to tarcie, czego następstwem będzie uszkodzenie stawu i będzie to bardzo bolesne dla psa.

Obciążenie stawu poprzez nacisk w trakcie ćwiczeń obciąża staw poprzez tarcie. Ostatecznie powoduje to trwałe uszkodzenie chrząstki i białka zapalne zostają uwolnione do biodra. Ruchy psa będą zredukowane w biodrze i mogą objawić się jako „skoki królika”.

Ciało psa będzie wspierało biodro, dostosowując sposób w jaki pies wykorzystuje kręgosłup, następstwem czego mogą być kontuzje kręgosłupa, stawów kolanowych I inne ewentualne problemy w tkance miękkiej. W późniejszych latach stan ten może doprowadzić do choroby zwyrodnieniowej stawów.

Objawy:

Masaż może pomoc poprzez:

Spondyloza choroba zwyrodnieniowa kręgosłupa

Charakteryzuje się powstawaniem zwyrodnień kostnych ze strony brzusznej kręgosłupa, najczęściej na odcinku piersiowo-lędźwiowym, rzadziej na lędźwiowo-krzyżowym i szyjnym. Wraz z postępującą chorobą wypustki rozrastają się i mogą prowadzić do całkowitego unieruchomienia sąsiadujących ze sobą kręgów w obrębie jednego lub kilku odcinków kręgosłupa, a także do nacisku na nerwy, co skutkuje narastającymi trudnościami z poruszaniem się. Spondyloza u psa – jeśli nie będzie leczona – może prowadzić nawet do paraliżu zwierzęcia.

Objawy:

Masaż może pomóc:

Zwichniecie rzepki

Zwichnięciem rzepki nazywamy jej przemieszczenie na stronę przyśrodkową lub boczną poza odpowiednią krawędź bloczka kości udowej. Najczęściej stan ten stwierdza się u psów małych ras, których właściciele zgłaszają się do lekarza z powodu kulawizny którejś z tylnych kończyn. 

Objawy:

Masaż może pomóc poprzez:

Zapalenie kości i stawów (Osteoarthritis)

Choroba zwyrodnieniowa stawów jest najczęstszym rodzajem zapalenia stawów u psa W grupie ryzyka są szczególnie zwierzęta z nadwagą, starsze oraz psy ras szybko rosnących.

Na powierzchni chrząstki dochodzi do mikrouszkodzeń i nadżerek, tworzą się nieprawidłowe struktury, ulega zmniejszeniu ilość mazi stawowej, zwęża się szpara stawowa i w konsekwencji pojawia się ból i ograniczenie ruchomości stawu powodując u psa silny ból i ograniczoną mobilność.

Objawy:

Mas Masaż może pomóc poprzez:

Skurcz

Skurcz jest nagłą zmianą dlugości lub napięcia mięśnia lub grupy mięśni. Sztywność mięśni i ból pojawiają się nagle. Są reakcją na przemęczenie spowodowane nadmiernym wysiłkiem
Gdy w mięśniu powstaje skurcz, staje się on bardzo napięty i delikatny w dotyku. Mięsień pozostaje w skurczu, aby chronić miejsce przed dalszym urazem.

Do typowych przyczyn skurczu należą wszelkiego rodzaju urazy, długotrwałe zmęczenie, albo niedotlenienie mięśni. Zmagając się z kurczem, pies zmaga się z bólem, ale także z ograniczeniem mobilności danej części ciała,
Masaż może rozluźnić napięte mięśnie zapobiegając powstawaniu skurczy ale co ważne, masaż rozluźni mięśnie zanim dojdzie do powstania punktów spustowych (trigger points)

Punkty spustowe

Terminem „punkt spustowy” (ang. trigger point) określany jest obszar w obrębie brzuśca mięśnia lub powięzi, który oceniany jest jako nadwrażliwy. Ucisk powoduje w tym miejscu tkliwość oraz ból, określany jako rzutowany lub promieniujący. Oznacza to, że ból dotyczy zarówno miejsca stymulowanego uciskiem jak również jego okolicy (promieniowanie) lub miejsc bardzo odległych (rzutowanie).

Co powoduje punkty spustowe u psa?

Twój pies może cierpieć z powodu punktów spustowych, jeśli zauważysz którykolwiek z tych objawów:

Naderwanie mięśnia

Naderwaniem mięśnia określamy jego uszkodzenie, polegające na przerwaniu nieznacznej ilości włókien mięśniowych (powyżej 5%) zwykle w miejscu, gdzie brzusiec mięśnia przechodzi w ścięgno. W wyniku urazu włókna mięśniowe przesuwają się względem siebie i tracą spójność. Skutkiem jest stan zapalny oraz postępujące ograniczenie sprawności fizycznej okolicy ciała, którą buduje dany mięsień.

Wyróżniamy 3 stopnie naderwania mięśnia:

  1. 1 stopień.. ból jest łagodny, szybko mija i nie ogranicza sprawności fizycznej.
  2. 2 stopień. ból jest umiarkowany i nie pozwala na wykonywanie skomplikowanych działań ruchowych, towarzyszy mu obrzęk i zasinienie chorej okolicy.
  3. 3 stopień. uraz wyzwala znaczny ból, dochodzi do obszernego obrzęku, zasinienia oraz skurczy chorego mięśnia.

W łagodnych przypadkach tylko kilka włókien mięśniowych jest rozciągniętych lub rozdartych, a mięsień pozostaje nienaruszony i silny.

Objawy: